МАШИНИ

МАШИНИ

Машини за електрофузионно заваряване на ПЕ тръби и фитинги

Машини за челно заваряване на ПЕ тръби и фитинги

Комбинирани машини за електрофузионно и челно заваряване на ПЕ тръби и фитинги

Пробивни машини