Спейсъри

Спейсъри

Спейсъри

Спейсърите се използват за монтаж на тръби в обсадна тръба.Предимствата им са резултат от няколко основни характеристики:

-Лесен монтаж на водещата тръба по време на въвеждането й в съществуващия тръбопровод.
-Правилно центриране на водещата тръба в обсадната тръба.
-Защита на външната повърхност на водещата тръба,следователно възможност за приложение във водопроводи с катодна защита.
-Защита на изолационни и антикорозионни покрития.
-Универсални: могат да се използват за тръби от PE, PVC, стомана и други, в широк диапазон от диаметри.
-Леко тегло и лесен монтаж без специални инструменти.

виж каталог