УЛТРАЗВУКОВ ВОДОМЕР AXIOMA

УЛТРАЗВУКОВ ВОДОМЕР AXIOMA

QALCOSONIC-F1-1

Ултразвуковият водомер AXIOMA OALCOSONIC W1 е проектран за точно измерване на консумацията на студена и топла вода в жилищни
сгради, апартаменти и малки търговски обекти
Статичен метод на измерване без подвижни части
Висока точност на измерване
Елиминира измервателните отклонения причинени от пясък, съспендирани частици и въздушни джобове
Дългосрочна стабилност и надеждност на измерванията
Девет цифров многоредов LCD дисплей за общия обем и моментен дебит
Чувствителен при ниски дебити от 1 1/h
Подготвен за дистанционно отчитане : loT,Радио, NFC и LoRa