ВОДОМЕРНИ ШАХТИ

ВОДОМЕРНИ ШАХТИ

ВОДОМЕРНИ ШАХТИ

Водомерните шахти комплект с капаци са компактни, моноблокови изделия (без фуги и заварки), изработени от полиетилен (РЕ).

Диаметър Ø 550mm.   Варианти за височини Н 800mm, H 1100mm