ТРЪБИ

ТРЪБИ

ПЕ тръби за вода

ТРЪБИ ЗА ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТВОДНЯВАНЕ и други приложения

PE100 тръби за напорни тръбопроводи за питейна вода са отлично решение на много проблеми в изграждането на водопроводни инсталации.Днес PE 100 се приема като стандарт в материалите за водопроводна тръба за работа под налягане.Европейският стандарт EN 12201: "Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване" гарантира проверката на качеството на продукта както на европейско, така и на международно ниво.Полиетиленовите тръби за пренос на флуиди под налягане са обозначени с маркировка, коекструдирана незаличима ивица, за да се установи тяхната употреба.Полиетиленът намира приложение и в производството на  Полиетиленови тръби за защита на оптичен кабел, кабелозащитни тръби на рула и пръти, тръби за дренаж, биогаз и др.

Независимо от това, дали са произведени от полиетилен (РЕ), полипропилен (PP) или непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), пластмасовите тръби за канализация, произведени съгласно БДС EN 13467-3 имат сходни предимства:ниско тегло, лесен и бърз монтаж, отлична устойчивост на електрохимична корозия, на химикали и износване, притежават отлични механични характеристики: устойчиви на удар и счупване, гъвкави, с висок клас на твърдост и здравина на връзката; изгодни, с нисък разход на монтажа като цяло, без поддръжка и ремонт.За повече информация вижте Канализационни тръби ПЕ или ПП.

Повече информация относно PVC-U тръби SN2, SN4, SN8 от всички диаметри, напорни PVC-тръби и PVC-O тръби или PPR-Тръби за вътрешен (сграден) водопровод, GRP- стъклопластови тръби и фитинги, чугунени тръби и фитинги можете да получите от нашия търговски отдел.

Техническа информация и ръководства можете да свалите от раздел ТЕХНИЧЕСКИ КАТАЛОЗИ