Малка пречиствателна станция до 3-4 човека

Малка пречиствателна станция до 3-4 човека

Пречиствателна станция AquaClean за отпадни води с капацитет на пречистване до 600 л. дневно, подходяща за максимум 4 еквивалентни обитатели, които могат да генерират средно 600 л/ден (150 литра//човек/ден). Предназначена за самостоятелни жилища, които не са свързани към централизирана канализационна и пречиствателна система.  

Принцип на работа:

АquaClean® CAP1/4 LE използва системи за пречистване, подобни на тези в градските пречиствателни станции, на 2 етапа: аеробно смилане с дифузни фини въздушни мехурчета и рециркулация на активираната утайка, последвана от утаяване.

Основните предимства на тази система са:

- фина смес между пречистваната вода и въздуха, постъпващ като фини мехурчета в обратен поток (водата се движи надолу, а въздухът – нагоре);

- повишен коефициент на пренос на кислород между въздушните мехурчета и пречистваната вода;

- поддържане на разграждането на биомасата чрез метаболични процеси за нежеланите съединения във водите;

- утаяване на частиците във водата в мястото на утаяване; рециркулация на тинята, за да се постигне инокулация на микроорганизмите в мястото на аеробно смилане.

Качени документи