PP обезшумени тръби и фитинги

PP обезшумени тръби и фитинги

PP обезшумени тръби и фитинги

RAUPIANO REHAU е универсална шумоизолираща система за отпадни води за безнапорно дрениране на сгради и имоти в съответствие с EN 12056, EN 752 и ÖNORM B 2501.

Може да се прилага както за еднофамилни къщи, така и за големи обекти като универсална дренажна система.

 

Жилищно строителство

Големи обекти и високо строителство

Подземно полагане

Промишлени кухни

Вентилация