PVC тръби

PVC тръби

напорни тръбиPVC U тръби

Тръби от поливинилхлорид (PVC), по БДС EN 1401: (Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата) с три номинална класа на пръстеновидна коравина по БДС EN ISO 9699.За приложение в сградна и извънсградна гравитационна канализация за битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води, вентилационни системи и кабелозащитни мрежи

Продуктова гама:                                                         

PVC-напорни тръби

виж каталог

PVC-тръби и фитинги     

виж каталог