Rehau Rautherm лъчисто отопление/охлаждане при индустриални и нежилищни сгради

Rehau Rautherm лъчисто отопление/охлаждане при индустриални и нежилищни сгради

Rehau Rautherm лъчисто отопление/охлаждане при индустриални и нежилищни сгради

Изискванията към модерните сгради се състоят във висок термичен комфорт за ползвателите, енергоспестяваща и щадяща околната среда експлоатация, както и ниски инвестиционни и експлоатационни разходи за потребителя. За достигане на голяма част от тези изисквания може да допринесе REHAU темпериране на бетоновото ядро.

Предимства:

--Ниска експлоатационни разходи

--Ниски инвестиционни разходи

--Възможно използване на възобновяеми енергийни източници

--Подходящи за Green Building Standards, напр. LEED

--Равномерно ниско, енергийно изгодно ниво на температурата на входящия поток

--Ниски температури на повърхностите

--Висок комфортна стайния климат

--Без въздушни течения

--Предотвратяване на синдрома на прилошаването