Канализационни гофрирани тръби

Канализационни гофрирани тръби

канализационни тръби

Двуслойни гофрирани канализационни тръби за безнапорен дренаж и канализация, произведени в съответствие с UNI EN 13476-3 тип В:(Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация.Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ)).

Продуктова гама:

PEHD – Двуслойни тръби с интегрирана муфа

виж каталог полиетиленови тръби за канализация

виж тръжна документация РЕ тръби SN8

PPHМ –Двуслойни тръби с интегрирана муфа

виж каталог полипропиленови тръби за канализация

виж тръжна документация РР тръби SN16

За повече техническа информация относно гофрирани тръби от Пе и ПП за канализация и дренаж, моля, вижте раздел Технически каталози - Каталог Гофрирани канализационни тръби Eurosewer