ПЕ фитинги за електрофузионна заварка

ПЕ фитинги за електрофузионна заварка

полиетиленови фитинги за ел.заварка

Полиетиленови фитинги от РE100, за електрофузионно заваряване, за пренос на питейна вода,съгласно изискванията на стандарт EN 12201:3-Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване,отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части; и на газопреносни мрежи, съгласно стандарт EN 1555-3- Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части

Продуктова гама:

PE 100 – Фитинги инжекционно ляти за електрофузионна заварка

виж каталог пе фитинги за електрофузионна заварка