ПЕ фитинги за електрофузионна заварка

ПЕ фитинги за електрофузионна заварка

ПЕ фитинги за електрофузионна заварка

полиетиленови фитинги за ел.заварка

Полиетиленови фитинги от РE100, за електрофузионно заваряване, за пренос на питейна вода,съгласно изискванията на стандарт EN 12201:3-Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване,отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части; и на газопреносни мрежи, съгласно стандарт EN 1555-3- Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части

ПЕ ел. фитингите NTG Plastik са подходящи за ползване в газоразпределителни мрежи с до 100% водородни горивни газове.

Продуктова гама:

PE 100 – Фитинги инжекционно ляти за електрофузионна заварка

виж каталог пе фитинги за електрофузионна заварка