Полиетилен тръби

Полиетилен тръби

Полиетиленови тръби за вода

Надеждността на водопроводната система от полиетилен PE100 тръби е резултат от три основни фактора:

Kачество на тръбата, перфектно свързване на тръбите, правилно полагане на тръбопровода.

Благодарение на свойствата на използваните суровини и характеристиките на производствения процес, полиетиленовите тръби могат да гарантират надеждност на целия тръбопровод, което едва ли може да се получи с различен материал тръба.

Техническите и икономическите предимства на ПЕВП тръбите, могат да се обобщят по следния начин:

-Лесен и икономически изгоден начин на полагане и свързване на ПЕВП тръби

-Лекотата, гъвкавостта и отличната заваряемост осигуряват лесна работа по заваряване на различни по дължина тръби в изкопа или извън него.

Нечупливи: ПЕВП тръбите имат отлична устойчивост на удар и счупване, което ги прави  лесни за монтаж

Устойчиви на корозия: благодарение на характеристиките на полиетилена, ПЕВП тръбите не се нуждаят от катодна защита, за разлика например от металните тръби.

След повече от петдесет години на успешна употреба по целия свят, полиетиленовите тръби могат да бъдат оценени като отлично решение на много проблеми в изграждането на водопроводни инсталации.

Що се отнася до суровините, пазарът предлага традиционния полиетилен PE 80 и иновативния PE 100.

PE 100 (MRS 10)  в днешно време  се приема като стандарт в материалите за водопроводна тръба за работа под налягане.

Европейският стандарт EN 12201: "Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване" гарантира проверката на качеството на продукта както на европейско, така и на международно ниво.

Полиетиленовите тръби за пренос на флуиди под налягане са обозначени с маркировка, коекструдирана незаличима ивица, за да се установи тяхната употреба.

SDR (Standard Dimension Ratio)

SDR=D/s

Това е съотношението на номиналния външен диаметър спрямо дебелината на стената на тръбата (номинални стойности са равни на минималните стойности, определени в стандартите на продукта).

MRS (Минимално необходима якост)

Стойността на MRS [MPa] е изведена от съотношението на графиките на стрес-теста за всеки тип полимер спрямо максималното периферно напрежение или най-общо издръжливост на тръбата след 50 години при непрекъсната работа при 20 °C.

Обозначението като PExx се определя от MRS:

- РЕ100 е полимер с MRS = 10 МРа (10 МРа = 10 N / mm2)

- PE80 е полимер с MRS = 8 MPa (8 MPa = 8 N / mm2)

MOP (Максимално работно налягане)

Това е максималното работно налягане на системата, изразено в бар, което е в състояние да издържи при непрекъсната работа: тя е директна функция от стойността на MRS и е обратно пропорционална на коефициента на безопасност и SDR-стойността.

Полиетиленови тръби от PE100RC

През последните няколко години в строителството на инфраструктурата се наблюдава засилено търсене на решения за намаляване на инвестиционните разходи с помощта на напреднали технологии.

Явлението обхваща както нови тръбопроводи, така и обновяване на съществуващите вече.Безизкопно полагане на тръби или полагане на тръби без обратна засипка се използват все по-често.

За да се прилагат при такива условия, полиетиленовите тръби трябва да отговарят на по-високи изисквания, като издръжливостта на повърхността трябва да е няколко пъти по-висока от нормалното.

Това са еднослойни, или дву- и трислойни тръби с различен външен цветен слой, всички изработени от ново поколение PE 100 RC материал. И двата слоя PE 100 RC са молекулярно обвързани по време на процеса на коекструдиране и не могат да се разделят механично.

Полиетиленови тръби за газ

Използването на ПЕВП тръбите за разпределение на природен газ се използва успешно в Европа през последните 30 години с много положителни резултати.

Лекотата на използване, надеждността във времето и липсата на проблеми по поддръжката, убеждават Европейските газови компании да избират PEHD тръби за изграждане на големи тръбопроводи за пренос на природен газ.

Европейският стандарт EN 1555 е валиден за всички държави-членки на ЕС и насърчава използването на PE100 тръби за транспортиране на газ.

Газовите тръби са идентифицирани с жълта маркировка, коекструдирана незаличима жълта ивица, за да се установи тяхната употреба.

За различните методи на свързване на полиетиленови тръби и фитинги, моля вижте Машини за челно и електрофузионно заваряване на полиетиленови тръби и фитинги, универсални пробивни машини

 

Централен офис:гр.Бургас, ул. ”Одрин” № 3, ет.5, тел./факс:056 815730:
Офис гр.София: ул.Ивайло № 12
тел: 0893407215;0895502212
office@peichev.net