Флекс адаптори за канализационни тръби

Флекс адаптори за канализационни тръби

флекс-адаптор

Флекс-адапторите се използват за свързване на тръби от PVC (вертикално), на тръби от полиетилен или на гофрирани тръби към гофрирана канализационна тръба или гладкостенна тръба.

виж инструкция за монтаж на флекс адаптор