Канализационни тръби

Канализационни тръби

Тръжна спецификация за гофрирани канализационни тръби тип EUROSEWER SN 8

Предназначение на канализационни гофрирани тръби:

Пластмасови тръбни системи за безнапорен дренаж и канализация, съгласно EN 13476- Система от тръби със структурни стени от PVC-U, PP и PE

Тип на стената:

B - гладка вътрешна и профилна външна повърхност (UNI EN 13476-3)

Код на приложение:

U - за извънсградни инсталации

Суровина: Първичен Полиетилен (PE), сертифициран от независима инстанция, с  физични и механични характеристики според EN13476-3

Химична съвместимост: Съгласно ISO/TR 10358

Цвят на тръбата: цвят на външната повърхност черен, на вътрешната повърхност зелен(за тръби от РЕ)

Система на свързване: С еластомерен уплътнител съгласно EN 681-1 и двуслойна подсилена интегрирана коекструдирана муфа.

Ефективна дължина на тръбата без муфата: 6м

Номинален клас на твърдост (SN ) : SN 4 - 8 KPa (тръби от PE) ,съгласно EN ISO 9969  

Твърдост на пръстена: SN (4-8) kn/m2, предоставяне на тест протокол от изпитване съгласно EN ISO 9969.

Устойчивост на износване: Протокол от изпитване от независима инстанция, съгласно EN ISO 295-3.

Маркировка: съгласно стандарт БДС EN13476-3

Водоплътност на връзката: съгласно EN 1277, Тест при 0.5 бара налягане и 0,3 бара депресионен метод.

Номинален диаметър DN: OD ( външен диаметър): за диаметри от  DN/OD 125* (* с отделна муфа), DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500, DN/OD 630, DN/OD 800, DN/OD 1000, DN/OD 1200; и

(вътрешен диаметър): за диаметри от DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID 500, DN/ID 600.

Система на свързване:  пълна система - тръби, фасонни части, специални ревизионни фасонни части, Go-In флекс адаптори, съвместимост: с елементи от канализационната система( шахти-ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета), с гладкостенни тръби по външен диаметър

Проектиране, монтаж, контролни процедури: Техническо ръководство EuroSewer M/TEC-10 // ENV 1046 // EN 1610 // UNI EN 13476 // prCEN 1295-3

Продуктови сертификати: Сертификат IIP N. 131 съгласно UNI EN 13476-3 (виж валидните сертификати)

Стандарт: БДС EN13476, част 1 и част 3

Производство: съгласно ISO 9001:2008

За повече техническа информация моля посетете раздел технически каталози - Каталог Канализационни гофрирани тръби EUROSEWER